Error parsing XSLT file: \xslt\NieuwsMenuMobile.xslt

Communities helpen onzichtbaar leiderschap

maandag 21 oktober 2013
Thema's:  Blog

Het komt niet vaak voor dat je vanuit een zaal, gevuld met leidinggevenden, oog in oog staat met de persoon wiens visie ervoor gezorgd heeft dat je cariere een wending heeft gekregen naar wat het nu is.

Bij mij was dat namelijk K=i*EVA.
Ofwel, Kennis = I= Informatie (documentatie / je weet het) E= Ervaring (je doet het of hebt vaak gedaan) V= Vaardigheid (je kan het) A= Attitude (je wilt het)
De presentatie van prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman, de bedenker van bovengenoemde formule, ging deze keer niet over kennismanagement, maar over onzichtbaar leiderschap.

Opmerkingen uit de presentatie van de heer Weggeman die mij opvielen waren:

- Gezaghebbenden dienen een dienende en bescheiden attitude te hebben; terwijl in mijn dagelijkse praktijk leidinggevenden vaak sterke maar ook aanwezige personen zijn.

- Het energieniveau van professionals is een functie van de mogelijkheid zichzelf te identificeren met de values (hogere doelen en dromen) van de organisatie, terwijl binnen organisaties vaak niet bekend is wat die hogere doelen of dromen zijn.

- Men koos ooit voor een vak vanuit passie, die kun je binnen een organisatie verliezen door teveel sturing.

- HBO opgeleiden sturen vaak zelf graag. MBO opgeleide personen willen vaak graag gestuurd worden.

- Ervaring leert dat communities helpen bij het in de praktijk brengen van onzichtbaar leiderschap.

 

Met name het laatste punt zette mij aan het denken. Ineens begreep ik waarom er bedrijven zijn waar communities direct aanslaan terwijl binnen andere organisatie het personeel en/of het management, ondanks alle inzet en energie van de community manager, gewoon weigeren kennis te delen. Het is immers voor enthousiaste professionals vaak het geval dat ze hun vak uitoefenen met passie en dus graag goed werk afleveren. Waarbij een goed (social) netwerk van groot belang is. En het delen van kennis geen probleem maar voorwaarde is gebleken te zijn.

Zou het succes van een community dus evenredig zijn aan de mate waarin onzichtbaar leiderschap wordt gepraktiseerd?

 

Wie zal het zeggen. Maar dat er een relatie bestaat klinkt mij in ieder geval erg aannemelijk.
Hoe werkt dit bij uw organisatie?

Meer weten over de kracht van een (intern) social netwerk? Laat het ons weten, we help u graag verder! 
Reageer op dit item