Error parsing XSLT file: \xslt\NieuwsMenuMobile.xslt

..en dan nu het Social Extranet!

zondag 24 februari 2013
Thema's:  Blog

"U bedoelt: social intranet toch?": hoorde ik laatst iemand vragen tijdens een van mijn presentaties in het land. Daar ik wel degelijk social extranet bedoelde realiseerde ik me dat ik mogelijk ongemerkt sprak in vaktermen.

Binnen onze organisatie gebruiken wij dit woord immers zo veelvuldig dat ik even vergeten was om te vragen of dit een bekende term was voor mijn toehoorders.

Gelukkig waren de deelnemers zeer geïnteresseerd in dit onderwerp en volgden de vragen elkaar dan ook in rap tempo op; "Waarom zou je een social extranet willen"  "En wat kun je ermee?" 

Op zoek naar een goede aanvliegroute voor mijn antwoord, besloot ik dat de toelichting op een social intranet een goed startpunt was om mijn presentatie te vervolgen:

Anders dan een traditioneel intranet waar gesproken wordt over een private versie van een internet site of het koppelen van verschillende systemen en LAN’s, bestaat een social intranet vooral uit social communicatiemogelijkheden zoals een microblog, wiki’s, blog’s en chat die uitsluitend toegankelijk zijn voor de deelnemers van een organisatie of groep. Door deze beslotenheid wordt content dus ook niet gevonden door Google.  Bovendien kan het social intranet zich bevinden op het LAN en op het internet in de “Cloud”.

In veel opzichten lijkt een social intranet kwa inzet erg op systemen als Facebook, Hyves en Myspace. Ook hier communiceren gebruikers vanuit een profielpagina. En blijven collega’s met elkaar in contact door het regelmatig doen van een status-update in de vorm van een microblog. (interne tweet)

Op een social intranet kunnen gebruikers ook foto’s en video’s met elkaar delen en op elkaars update reageren.

Naast deze functies beschikt een social intranet over de mogelijkheid om documenten met elkaar te delen al of niet gekoppeld aan een wiki’s en/of blogs. Belangrijk om op te merken is dat binnen een social intranet iedereen content kan publiceren. Terwijl bij een traditioneel intranet deze taak uitsluitend aan de intranet-redactie is toebedeeld.

Een ander groot verschil met een traditioneel intranet is het feit dat het bij een social intranet vooral draait om kennis i.p.v. documenten of teksten. Kennis komt volgens prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman tot stand op basis van de volgende fomule: K=f(I*E*V*A) Waarbij K= Kennis, I=Informatie (zoals documenten, wiki's, blogs etc) E=ervaring V=Vaardigheid en A=Attitude.

Met name de Ervaring, Vaardigheid en Attitude worden goed zichtbaar met behulp van (de communicatie via) sociale media. Documenten zijn immers vaak "slechts" het eindproduct van overleg en/of discussie. Waarbij gebruikers hun inzichten, ervaringen met procedures, documenten of andere zaken met elkaar delen. Een social intranet zorgt er dus voor dat kennis inzichtelijk wordt en dat gebruikers met elkaar in contact worden gebracht. 

Na deze woorden keek ik zoals altijd enthousiast de zaal in... stilte... Had ik iets verkeerd gezegd? Of was ik weer helemaal opgegaan in mijn verhaal en vergeten te kijken of de boodschap over was gekomen? 

Gelukkig kwam er een reactie: "Maar wat heeft dit allemaal te maken met een social extranet?"

Goede vraag vervolgde ik. Een social extranet is niets anders dan bovengenoemde beschrijving van een social intranet maar dan met externe gebruikers zoals clienten, of leveranciers. Vaak wordt in dit kader bijvoorbeeld de term: "ketenorganisatie." genoemd.

Ineens was er weer interactie. Nu echter met fantastische voorbeelde voor de inzet van een social extranet. Een deelnemer opperde zelfs om een combinatie te maken van een social intranet met een social extranet. Later bij de borrel werden weer nieuwe toepassingsmogelijkheden bedacht.

Terug naar huis rijdend vroeg ik mij af wat nu ineens ervoor zorgde dat er deelnemers spontaan toepassingsmogelijkheden de zaal in riepen. En of zij dit zich ook afvroegen op hun terugreis. Zou deze creativiteit ook aanhouden morgen op kantoor? Of is daar eerst een gelijksoortige presentatie voor nodig? Of wellicht een platform waarbinnen de deelnemers van vanavond zulke ideeën spontaan kunt opperen? Bijvoorbeeld .. een soort social extranet? :-) 
Reageer op dit item